gensbusiness

Sustainable Products คิดเพื่อช่วยโลก
ลดก๊าซเรือนกระจก แก้ไขโลกร้อน ครบทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

โซลูชันเพื่อลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศ

ลดขยะพลาสติก หมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน

จุดทิ้งเทิร์นขยะพลาสติกให้กลับมาสร้างประโยชน์

GC YOUเทิร์น

GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว

จุดทิ้งขยะพลาสติก เพื่อเทิร์นพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่า

GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว โซลูชันลดปัญหาขยะพลาสติก อำนวยความสะดวกให้ทุกคนนำพลาสติกใช้แล้ว ทั้งขวดพลาสติกใส PET เช่น ขวดน้ำดื่ม และขวดพลาสติกขุ่น HDPE เช่น ขวดนนม และขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาทิ้งที่จุดทิ้งขยะพลาสติก หรือ GC YOUเทิร์น Drop Point จากนั้นจะนำมาคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ 
ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC หรือ ขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลพันธมิตร มั่นใจได้ว่า ขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เทิร์นชีวิตใหม่เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิล กลับมาสร้างประโยชน์มากมาย

ผลิตภัณฑ์ที่เทิร์นชีวิตจากพลาสติกใช้แล้ว

PCR PET

PCR PET: Food-grade ขวดพลาสติกใสบรรจุเครื่องดื่ม
และอาหาร ได้รับการรับรองจาก อย. / USFDA / EFSA

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดสัมผัสอาหารผลิตจากพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนที่เก็บ
ภายในประเทศไทยเท่านั้น นำมาผ่าน ‘กระบวนการรีไซเคิล’ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป
และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เม็ดพลาสติกที่ได้จึงมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน สีสม่ำเสมอ และมีคุณสมบัติเทียบเคียงเม็ดพลาสติกใหม่

PCR HDPE

PCR HDPE: ขวดพลาสติกขุ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์

ได้รับการรับรองจาก USFDA / EFSA

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดสำหรับบรรจุภัณฑ์ ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน
ที่เก็บภายในประเทศไทยเท่านั้น นำมาผ่าน ‘กระบวนการรีไซเคิล’ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
จากยุโรปและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย ปราศจากกลิ่น

PCR Shrink Film

PCR Shrink Film ฟิล์มหดผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
สำหรับห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลสำหรับผลิตฟิล์มหด ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน
ที่เก็บภายในประเทศไทยเท่านั้น ผ่านกระบวนการคัดแยกประเภท ทำความสะอาด และปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สูตรการผลิตแทน การใช้พลาสติกใหม่
ที่คงประสิทธิภาพความเหนียวและแข็งแรง สามารถนำกลับมาใช้งานสำหรับห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

Revife Fiber by
GC Upcycling

เส้นใยรีไซเคิลเพื่อแฟชั่นรักษ์โลก

นวัตกรรมเส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 100% เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกให้เป็นสินค้าแฟชั่น สามารถออกแบบและสั่งผลิตได้ตามต้องการ มั่นใจด้วยมาตรฐานการรีไซเคิลระดับสากล Global Recycle Standard (GRS) มาตรฐานที่รับรองด้านผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแบบเต็มรูปแบบ