gensbusiness

Sustainable Products คิดเพื่อช่วยโลก
ลดก๊าซเรือนกระจก แก้ไขโลกร้อน ครบทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากร แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ

นวัตกรรมพลาสติกที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และคงทน

Mono Material PE

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์ Mono Material ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทิลิน 
(Polyethylene) ที่สามารถออกแบบให้แต่ละชั้นฟิล์ม (Layer) มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามโจทย์ที่ต้องการ ช่วยเสริมความแข็งแรง แต่มีความหนาที่ลดลง
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความชื้น แรงดึง และแรงดัน รวมถึงมีความยืดหยุ่น
สำหรับขึ้นรูปในกระบวนการผลิตได้ดีเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหลังจากการใช้งาน
เสร็จแล้ว บรรจุภัณฑ์นี้สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายกว่าเดิม โดยไม่
ต้องแยกประเภทพลาสติกให้ยุ่งยาก ทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติก Mono Material 
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติพลาสติกตามความต้องการใช้งาน ควบคู่ไปกับการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทุ่นรองรับแผงโซลาร์เซลล์

ทุ่นรองรับแผงโซลาร์เซลล์จาก HDPE คุณภาพสูง

ทุ่นอเนกประสงค์ที่มีความแข็งสูง ทนต่อรังสียูวี
แรงกระแทกและมีความคงทนดีเยี่ยม

Downgauging Film

ฟิล์มยืดบางใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง
แต่ยังคงความเหนียวและแข็งแรง

ฟิล์มยืดห่อบรรจุภัณฑ์ สามารถยืดและทนต่อแรงกระแทกได้ดี
ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ยังคงความบางและเหนียว คงไว้ซึ่ง
คุณสมบัติเท่าเดิม เหมาะสำหรับกระบวนการ
เป่าขึ้นรูปและการหล่อ

Lightweight Cap

ฝาขวดน้ำลดการใช้เม็ดพลาสติก แต่ยังคงความแข็งแรง

ฝาขวดน้ำที่ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์หลากหลายกลุ่มธุรกิจ
เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ผภิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน แข็งแรงทนต่อแรงดัน